Avís legal

La web pediatriadeponent.cat forma part de les eines TIC de què disposa Pediatria de Ponent i que tenen com a finalitat aglutinar els professionals que treballen en el territori a fi de millorar l'atenció professional que es dispensa a la població pediàtrica i a les seves famílies.

S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la web només i exclusivament si concorren les següents condicions: 1) Que sigui compatible amb els objectius de la web. 2) Que es realitzi amb la intenció exclusiva d'obtenir la informació continguda per a un ús personal i privat. Se’n prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució o comunicació pública, transformació o descompilació, sense el consentiment exprés del seu titular.

El titular de la web no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la web, pel que fa al seu contingut, ni que estigui sempre actualitzat, encara que realitzarà els esforços corresponents per tal d’evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los.

El titular de la web no assumeix cap responsabilitat pel que fa a la informació continguda a pàgines web de tercers a què es pugui accedir a través d'enllaços des de la pàgina pediatriadeponent.cat. La presència d'aquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destinació. En cas que el titular tingués coneixement efectiu que l'activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per tal de suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent tan aviat com sigui possible.

Pediatria de Ponent es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions respecte a la informació continguda a la seva web o en la seva configuració i presentació.

Pediatria de Ponent no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, essent responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a què es pugui accedir a través d'enllaços des de la web. Pediatria de Ponent no respon ni es fa càrrec de cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin relacionar-se amb el funcionament, disponibilitat i continuïtat dels llocs enllaçats.

Pel que fa als enllaços que es facin a la nostra pàgina web, cal que respectin escrupolosament els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web i els continguts. No es permetran els enllaços quan es realitzin de manera que el disseny de la nostra pàgina web quedi modificat. Tampoc es permetran enllaços que puguin crear confusió en l'usuari sobre el titular de la pàgina web que es visita, per exemple mantenint la URL de la web original, o de manera que la web original s'aprofiti il·lícitament de la reputació, la inversió o els drets del titular.

A través del correu electrònic es pot contactar amb Pediatria de Ponent, sempre per a consultes sobre el web o sobre les eines TIC que fem anar, però NO s'acceptaran consultes sobre patologia pediàtrica. Aquest site no té la funció de consultori pediàtric.

Aquest web, a través de la seva adreça electrònica de contacte, donarà resposta a les consultes rebudes. En cap cas, Pediatria de Ponent emmagatzemarà informació ni adreça de correu ni altres dades personals dels/de les usuaris/es físiques o entitats que hagin contactat via correu electrònic. Els correus i totes les dades associades es destrueixen un cop contestat el missatge.

Titular de la web: Ramon Capdevila Bert. NIF: 40899070X